Zakres usług

W naszym gabinecie opieką stomatologiczną otaczamy zarówno dorosłych jak i dzieci.
Zakres możliwych do przeprowadzenia u nas zabiegów obejmuje zarówno wykonanie prostego wypełnienia ubytku, po skomplikowane leczenie wielospecjalizacyjne łączące w sobie zdobycze różnych dziedzin stomatologi, takich jak ortodoncja (czyli leczenie wad zgryzu), periodontologia (leczenie chorób popularnie zwanych „parodontozą”) czy stomatologia estetyczna (pod tą nazwa kryje się wybielanie zębów, przebudowa ich kształtu, odbudowa utraconych tkanek zęba za pomocą najnowocześniejszych i możliwie maksymalnie estetycznych materiałów, również takich, które są niewidoczne w świetle ultrafioletowym, czy w świetle kamer telewizyjnych), a także chirurgia i protetyka.