lek. stom. Magdalena Sobczyk-Wilczyńska

  • Lekarz stomatolog
Lekarz stomatolog Magdalena Sobczyk-Wilczyńska

Magdalena Sobczyk-Wilczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (2009–2014).
W 2016 r. rozpoczęła specjalizację na Oddziale Klinicznym Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w SPSK1 w Szczecinie, którą uważa za swoje powołanie i pasję. Regularnie uczestniczy w kursach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i rehabilitacji narządu żucia. Do każdego pacjenta podchodzi z zaangażowaniem i szacunkiem. Cechuje ją delikatność w wykonywaniu zabiegów.