dr n. zdr. Magdalena Gębska

 • Specjalista fizjoterapii stomatologicznej
dr n. zdr. Magdalena Gębska

W roku 2010 ukończyła kierunek Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W toku nauki głównymi tematami jej zainteresowań były zaburzenia w obrębie głowy i szyi. W 2010 roku rozpoczęła 4-letnie Studia Doktoranckie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. W 2014 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Analgetyczny wpływ wybranych czynników terapeutycznych na czynność bioelektryczną mięśnia żwacza w dysfunkcjach układu stomatognatycznego”.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia oraz wykorzystania metod fizjoterapeutycznych w diagnostyce i terapii pacjentów stomatologicznych.

Od 2011 roku jest pracownikiem naukowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Aktualnie zajmuje stanowisko adiunkta.

Od 2015 roku jest pracownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie.

Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu fizjoterapii w stomatologii m.in.:

 • Gębska M.: Miorelaksacyjne i analgetyczne działanie magnetostymulacji w zaburzeniach układu stomatognatycznego (US) pochodzenia miogennego. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz. 2.
  W: Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań: Młodzi Naukowcy, p-ISBN: 978-83-65677-26-6
 • Gębska M.: Wpływ magnetoledoterapii na czynność bioelektryczną mięśnia żwacza w bólowych dysfunkcjach stomatognatycznego (us). W: Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz. 2.
  Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. Poznań: Młodzi Naukowcy, p-ISBN: 978-83-65677-26-
 • Gębska M. i wsp.: Analgesic and myorelaxant use of selected manual therapy techniques in patients with stomatognathic system (SS) disorders. Trends Sport Sci. 2016, nr 4, s.211-217.
 • Gębska M., Opalko K.: Leczenie dysfunkcji układu stomatognatycznego. Med. Trib. Stomatol. 2016, nr 1, s. 26-29.
 • Gębska M., Opalko K.: Porównanie skuteczności analgetycznej i miorelaksacyjnej magnetostymulacji i magnetoledoterapii u pacjentek z zaburzeniami układu stomatognatycznego (US). Med. Trib. Stomatol. 2016, nr 1, s. 26-29.
 • Gębska M., Opalko K.: Pionierska analiza stawu skroniowo-żuchwowego. Med. Trib.Stomatol.2016, nr 2, s. 34-35.
 • Gębska M., Opalko K.: Leczenie bólu w obrębie mięśni narządu żucia, Med. Trib. Stomatol. 2015, nr 12, s. 31-34.
 • Gębska M. i wsp.: Miokinezyterapia jako forma rehabilitacji w ortopedii szczękowej. Pomeranian J. Life Sci. 2015 : t. 61, nr 3, s. 292-294.
 • Gębska M. i wsp.: Zastosowanie terapii manualnej w likwidacji bólu pochodzenia miogennego w schorzeniach układu stomatognatycznego. Fizjoterapia Polska, 2015: vol. 15, nr 2, s. 60-67.
 • Gębska M. i wsp.: Wpływ oddziaływania czynników fizykalnych na czynność bioelektryczną mięśnia żwacza w dysfunkcjach układu stomatognatycznego. E-Dentico, 2015, nr 4, s. 82-87.
 • Rakowiecka M., Gębska M. i wsp.: Możliwości wdrożenia leczenia fizjoterapeutycznego w gabinecie stomatologicznym. Cz. 2. Mag. Stomatol. 2014: R. 24, nr 7-8, s. 100-106.
 • Rakowiecka M., Gębska M. i wsp.: Możliwości wdrożenia leczenia fizjoterapeutycznego w gabinecie stomatologicznym. Cz. 1. Mag. Stomatol.nr 5, s. 107-110.
 • Gębska M. i wsp.: Wykorzystanie treningu SEMG biofeedback w terapii pacjentki z zaburzeniami w obrębie twarzowej części czaszki – opis przypadku. Fizjoterapia Polska 2013: vol. 13, nr 1, s. 61-64.

Certyfikaty