dr n. med. Elżbieta Kubala

  • Lekarz stomatolog
Lekarz stomatolog Elżbieta Kubala

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznym na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W trakcie studiów działała w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii (PTSS) oraz Studenckim Towarzystwie Naukowym (STN PUM), w którym była przewodniczącą koła naukowego. W 2021 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Od 2015 r. związana z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym. Obecnie jest asystentem w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji PUM.

W toku pracy naukowej i zawodowej szczególnym tematem jej zainteresowań jest szeroko pojęta rehabilitacja stomatologiczna u pacjentów z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego oraz leczenie endodontyczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Jest autorką lub współautorką ponad 70 prac naukowych opublikowanych w ogólnokrajowych i zagranicznych czasopismach. Uczestniczyła w licznych konferencjach i sympozjach gdzie zaprezentowała ponad 100 doniesień naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Certyfikaty