Wpływ 0,5% jodowanego polimeru poliwinylowego (PVP-J) na stan przyzębia

Jodowany powidon poliwinylowy (PVP-J) stanowi kompleksowe połączenie poliwinylopirolidonu z jodem. W preparatach handlowych zwykle występuje w roztworze 10% (PVJod, Povidone Iodine, Betadine, Betaisodona, Polodina R). Kompleks 1-winylo 2-pirolidonu z jodem (PVP-J) jako preparat leczniczy został odkryty w krajach anglo-amerykańskich pod koniec lat sześćdziesiątych, a dzięki …

Czytaj dalej