Diagnostyka

  • Diagnostyka stanu przyzębia
  • Testy mikrobiologiczne
  • Radiologia cyfrowa (zdjęcia rentgenowskie)

Punktowe zdjęcia RTG

Zdjęcia zębowe realizowane są techniką cyfrową; wyświetlane po 1 sek. na monitorze komputera; wykonywane aparatem o dawce promieniowania 10-krotnie niższej w stosunku do zdjęć na kliszy. Zdjęcia są automatycznie zapisywane w komputerze, w przypadkach nietypowych i skomplikowanych zmian, mogą być w krótkim czasie drogą elektroniczną przesyłane do wiodących ośrodków leczniczych i poddane ogólnopolskim i międzynarodowym konsultacjom.

Badanie właściwości śliny stymulowanej i niestymulowanej

Nieprawidłowy skład lub ilość śliny mogą być przyczyną nie tylko ogromnej podatności na próchnicę, ale i innych chorób. Naszym celem jest zawsze leczenie przyczynowe nie można leczyć próchnicy bez zdiagnozowania jej przyczyny. Badanie śliny za pomocą testu Saliva Test Buffer jest jednym z wielu badań umożliwiających kompleksowe leczenie pacjenta.

Ponadto w naszej pracy stosujemy:

  • Pomiar długości kanałów korzeniowych za pomocą czujnika elektronicznego, który pokazuje z ogromną dokładnością, do którego miejsca lekarz powinien opracować i wypełnić kanał korzeniowy oraz ilustruje „na żywo” ruch instrumentu wzdłuż całego kanału korzeniowego. Ogranicza on, a często nawet eliminuje konieczność badania rentgenowskiego. Urządzenie to można podłączyć do komputera, co umożliwia obserwację zabiegu przez pacjenta.
  • Preparaty wykrywające próchnicę niewidoczną „gołym okiem”, co zapobiega rozwijaniu się jej po jakimś czasie pod wypełnieniem