Antybiotyki

Informacje dla pacjentów dotyczące stosowania antybiotyku

Każdy z leków, oprócz pożądanego działania, może również wpływać szkodliwie na czynność i strukturę niektórych narządów. Może się zdarzyć, iż u danego pacjenta odpowiedź organizmu na dany lek będzie inna niż u pozostałych osób. Dlatego proszę informować lekarza o wszystkich objawach nietolerancji oraz skutkach ubocznych występujących przy uprzednim zażywaniu leków. Pomoże to dobrać lekarzowi najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą terapię.

  • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.
  • Przepisany antybiotyk należy przyjmować tak długo, jak zalecił lekarz, mimo ustąpienia objawów nie wolno przerwać kuracji.
  • Proszę precyzyjnie przestrzegać ustalonych dawek- zbyt słaba dawka może spowodować nawrót infekcji, a także uodpornienie bakterii na antybiotyk, kolejne infekcje będą trudniejsze do wyleczenia, zbyt duża może wywołać szereg objawów niepożądanych. Kolejne dawki należy przyjmować w równych odstępach czasu, porcji nie można dzielić ani kumulować.
  • Jeśli w godzinę po zażyciu antybiotyku wystąpią wymioty, należy przyjąć dodatkową pełną dawkę leku (organizm potrzebuje czasu, by wchłonąć środek), jeśli po kolejnej dawce wymioty się powtórzą, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem (prawdopodobnie organizm źle reaguje na lek, trzeba będzie przepisać inny).
  • Nigdy nie należy pozostałego leku podawać ponownie po pewnym czasie, taka terapia obniża odporność.
  • Proszę przestrzegać zaleceń znajdujących się w ulotce dołączonej do leku, szczególnie czy lek podać przed, w trakcie, czy po posiłku. Zaleca się włączyć do diety jogurty.
  • Lek zażywany doustnie zawsze należy popijać wodą (nigdy mlekiem lub sokiem!).

1 komentarz do “Antybiotyki”

Dodaj komentarz