Przeszczep

Zalecenia dla pacjentów dotyczące zabiegu vestibuloplastyki metodą przeszczepu

Vestibuloplastyka to „operacje plastyczne” wykonywane w obrębie wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy. Wskazaniem do ich wykonania nie są wyłącznie względy estetyczne, ale głównie zdrowotne.

WARUNKIEM POWODZENIA LECZENIA JEST ŚCISŁE PRZESTRZEGANIA WSKAZÓWEK LEKARZA

 1. Dwie godziny po zabiegu nie należy jeść ani pić.
 2. 12 godzin po zabiegu nie spożywać żadnych ciepłych potraw i napojów (maksymalna temp. nie powinna przekraczać 30°C).
 3. Do 2 tyg. po zabiegu nie uprawiać sportów wyczynowych, nie jeść twardych, ostrych potraw mogących uszkodzić miejsce, gdzie leży przeszczep.
 4. Podczas szczotkowania zębów należy omijać miejsce biorcze, aby nie przemieścić ani nie uszkodzić przeszczepionej tkanki.
  Miejsce biorcze to takie, z którego pobierana jest tkanka celem jej transplantacji = przeszczepienia (zwykle znajduje się ono na podniebieniu).
 5. W razie wystąpienia po ustąpieniu znieczulenia dolegliwości bólowych można zażyć środki przeciwbólowe (Ibuprom, paracetamol).
 6. W razie niewielkiego krwawienia można wykonać zimny kompres zewnętrzny (nigdy ciepły!): do foliowego woreczka włożyć kostki lodu, zawinąć w tkaninę i przykładać do skóry policzka. W przypadku przedłużającego się, silnego krwawienia należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego lub zgłosić się do najbliższej stacji pogotowia.
  Nie wolno dotykać i płukać rany, aby nie wypłukać skrzepu, którego obecność jest warunkiem prawidłowego gojenia.
 7. Nie wolno zdejmować opatrunku, w przypadku samoistnego odpadnięcia skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
 8. Całą dobę nie wolno palić, należy unikać zadymionych pomieszczeń oraz towarzystwa osób palących, aby nie wywołać stanu zapalnego, charakteryzującego się bardzo sinymi dolegliwościami bólowymi oraz prowadzącego do „odrzucenia” przeszczepu.
 9. Po tygodniu oraz po dwóch tygodniach od wykonania zabiegu należy zgłosić się do lekarza prowadzącego celem zdjęcia szwów (w przypadku ich założenia), wymiany opatrunku oraz oceny klinicznej.

Lekarz prowadzący leczenie wyjaśnia wszelkie wątpliwości oraz udziela wszelkich dodatkowych informacji.

Dodaj komentarz