Rozwijamy się realizując projekt z dofinansowaniem unijnym

Program Regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że nasz gabinet zrealizował projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

Tytuł projektu:
„Profesjonalna profilaktyka stomatologiczna szansą na zdrowy uśmiech – wzbogacenie oferty NSZOZ Ars Dentica Joanna Szajnar poprzez inwestycję w specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie”.

Realizacja projektu polegała na zakupie nowoczesnych urządzeń i oprogramowania, co pozwoliło utworzyć nowe stanowisko profesjonalnej profilaktyki stomatologicznej.
Dodatkowo udoskonaleniu uległy usługi z zakresu profilaktyki, endodoncji, ortodoncji, protetyki, stomatologii estetycznej, a w ofercie pojawiła się nowa usługa: bezbolesne znieczulenie komputerowe.

Realizacja projektu umożliwiła nam świadczenie usług z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania z zakresu ortodoncji (oprogramowanie ORTOMED).
Dzięki zakupionemu oprogramowaniu OrisEduco 2 Professional do multimedialnej edukacji pacjentów, w naszej poczekalni, na dużym ekranie LCD wyświetlane są ciekawostki z zakresu stomatologii, dydaktyczne animacje 3D, filmy i prezentacje.
Aktualnie pracujemy nad uruchomieniem programu profilaktycznego „Przyjaciele Ars Dentica”, którego celem będzie przekonanie naszych pacjentów, że profilaktyka jest tańsza, mniej bolesna i mniej czasochłonna niż leczenie zębów.

 

Dodaj komentarz