Miesiąc: Październik 2011

Rozwijamy się realizując projekt z dofinansowaniem unijnym

Program Regionalny dla Rozwoju Pomorza Zachodniego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasz gabinet zrealizował projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 Gospodarka – Innowacje – Technologie, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w

Napisano w Gabinet